Search
K
Links
Comment on page

การปักหมุดงาน

ขั้นตอนการปักหมุดงาน

  • คลิก เลือกงานที่สถานะ “ประกาศงานอยู่”
  • คลิก
  • เลือกตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งแต่ละตำแหน่งราคาเหรียญจะแตกต่างกัน
  • คลิก จ่ายด้วยเหรียญ จะมีการแจ้งเตือนขึ้นว่า “โปรโมทสำเร็จ”
  • เมื่อกลับสู่ หน้าแรก ระบบจะโปรโมทงาน ที่ได้ทำการ ปักหมุดงาน ในหมวด ตำแหน่งงานที่แนะนำ