Search
K
Links
Comment on page

การประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอนประกาศรับสมัครงาน

 • เลือก บริษัทที่ต้องการประกาศรับสมัครงาน
 • คลิก เมนู ประกาศงาน
 • คลิก สร้างประกาศงานใหม่
 • กรอก รายละเอียดของตำแหน่งงาน
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • การจ้างงาน
  • สวัสดิการ
  • ทักษะที่ต้องการ
  • ทักษะอื่นๆ
  • สถานที่ทำงาน
 • คลิก ต่อไป
 • ระบบจะแสดงมุมมองของ ผู้สมัครงาน ซึ่งสามารถคลิกย้อนกลับ เพื่อแก้ไขรายละเอียดได้
 • คลิก ต่อไป
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน และเหรียญของบริษัทที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกระยะเวลาประกาศได้ ตามต้องการ
 • คลิก เผยแพร่
หมายเหตุ : บริษัทที่ต้องการประกาศงาน ต้องแนบหลักฐานบริษัทหรือร้านค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20, ใบประกอบพาณิชย์ หรือเอกสารอื่นๆที่ยืนยันบริษัทหรือร้านค้า ถ้ายังไม่ได้ทำการแนบหลักฐานจะไม่สามารถ ประกาศรับสมัครงานได้
 • เมื่อประกาศงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะ เป็น “ประกาศอยู่”