Search
K
Links
Comment on page

การสร้างบอร์ด

ขั้นตอนการสร้างบอร์ด

 • คลิก เลือกบริษัท ที่ต้องการสร้างบอร์ด
 • คลิก สัญลักษณ์
 • คลิก สร้างบอร์ดใหม่
 • กรอกข้อมูล บอร์ด เช่น ชื่อบอร์ด และ คำอธิบาย
 • เมื่อสร้างบอร์ดใหม่สำเร็จแล้ว จะแสดง ชื่อ จำนวนคน และ คำอธิบาย

ขั้นตอนการแก้ไขและลบบอร์ด

 • เลือก บอร์ด ที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม
  เลือก คำสั่ง ที่ต้องการ

ขั้นตอนการเพิ่มคนเข้าบอร์ด

 • คลิก เมนู ค้นหาผู้สมัคร และเลือก ผู้คนที่สนใจ
 • คลิก
 • เลือก บอร์ด ที่ต้องการให้เข้า
 • คลิกปุ่ม บันทึก
 • เมื่อกลับมา ดูบอร์ด จะเห็น คนที่เพิ่มอยู่ในบอร์ด ของเรา