Search
K
Links
Comment on page

การซื้อเหรียญ

ขั้นตอนการซื้อเหรียญเพื่อประกาศงาน

  • คลิก โปรไฟล์
  • เข้าหน้าแดชบอร์ดของบริษัท
  • คลิก ซื้อเหรียญเพิ่ม
  • เลือก ซื้อแพ็คเกจที่ต้องการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียด ราคา จำนวนเหรียญ
  • เมื่อเลือกแพ็คเกจที่ต้องการแล้ว จะแสดงรายวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร
  • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กรอก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และหลักฐานการชำระเงิน
  • คลิก ยืนยันการแจ้ง
หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกจะต้องตรงกับ หลักฐานไฟล์หรือสลิปธนาคารที่ทำการแนบมา