Search
K
Links
Comment on page

สำหรับบริษัท

การสร้างโปรไฟล์บริษัท

กรอกโปรไฟล์บริษัทยังไม่สมบูรณ์ สามารถประกาศงานได้หรือไม่

สร้างประกาศงานได้ โดยต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อบริษัท, ประเภทธุรกิจ, จำนวนพนักงาน, ที่อยู่บริษัท, เบอร์โทร และ Email

แก้ไขข้อมูลบริษัทหลังจากประกาศงานได้หรือไม่

แก้ไขโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ย้อนหลังหลังได้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท

การประกาศงาน

สร้างประกาศงานได้หรือไม่ หากอยู่ในระว่างการตรวจสอบข้อมูลบริษัท

สามารถสร้างประกาศงานได้ แต่จะถูกบันทึกไว้เป็นแบบร่างก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลบริษัทแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่ประกาศงานได้

ทำไมต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันบริษัท

เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อบริษัทและป้องกันการแอบอ้างตัวตน

ใช้เอกสารใดบ้างในการยืนยันการตรวจสอบข้อมูลบริษัท

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันบริษัท (เลือกยื่นอย่างน้อย 1 ข้อ)
  • หนังสือรับรองบริษัท
  • ภพ. 20
  • ใบประกอบพาณิชย์
  • เอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันบริษัท

จะทราบได้ยังไงว่าบริษัทผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้ว จะขึ้นข้อความตรงหน้าแดชบอร์ดว่า “บริษัทของคุณได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว”

ประกาศงานมีระยะเวลาเท่าไหร่ ในการแสดงบนหน้าเว็บไซต์

ประกาศงานมีระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออนไลน์หน้าเว็บไซต์

ใช้เวลานานแค่ไหนประกาศงานถึงจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์

หลังจากสร้างประกาศงานและกดปุ่มยืนยัน ประกาศงานจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ทันที

แก้ไขประกาศงานได้หรือไม่

สามารถแก้ไขประกาศงานได้ ระบบอัปเดตให้ทันที

ดูโปรไฟล์ของผู้สมัครงานได้หรือไม่ หากประกาศงานหมดอายุ

สามารถดูโปรไฟล์ที่ยื่นสมัครงานไว้ และสามารจัดการใบสมัครงาน เช่น โปรไฟล์งที่รอการยืนยัน, ใบสมัครงานที่ผ่านการคัดเลือก และใบสมัครที่คุณสมบัติไม่ตรง รวมถึงโปรไฟล์ที่คุณเพิ่มไว้จากการ Search ย้อนหลังได้ทั้งหมด

หากได้ผู้สมัครงานตามที่ต้องการสามารถลบประกาศงานได้หรือไม่

ไม่สามารถลบประกาศงานที่เผยแพร่แล้วได้ แต่สามารถกดปุ่ม “Pause” เพื่อซ่อนประกาศงาน โดยประกาศงานจะไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์