Search
K
Links
Comment on page

การสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงาน

 • เข้าเว็บไซต์ https://jobbee.work/th
 • คลิก ค้นหางาน
 • กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหางาน
 • คลิก ค้นหา
 • ระบบจะแสดงงานที่มีการประกาศของตำแหน่งงานที่ค้นหา
 • เลือก งานประกาศที่สนใจ
 • ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
 • คลิก ปุ่มส่งใบสมัคร
 • กรอก เงินเดือนที่ต้องการ
 • กรอก แนะนำตัว
 • คลิก ส่งใบสมัคร